برچسب: میرزا آقاخان کرمانی

زمین سوخته

«...شاهنشاه ایران از سفیر انگلیس پرسید، طرق و شوارع ایران چرا به این پایه غیر‌منظم و صعب‌العبور است؟ سفیر عرض ...