اخبار روز

آخرین اخبار

بانکداری

طلا و ارز

زوال ارزش پول و سقوط صفویه

دراواخر دوره صفویه ارزش پول به‌شدت کاهش یافت. عواید تجاری چنان نقصان یافت که به نوشته تاورنیه (۱۶۶۵م) هشت هزار تومان از عایدات بندری کاسته شد. از سویی چون تجارت ابریشم، همچنان مهم‌ترین منبع سودآوری بود، تقلب هم به بازار آن راه یافت. تقلبی که شاردن...

ادامه مطلب