برچسب: سکه‌های آقامحمدخان

سکه‌های قاجاریه

مسکوکات و نشان‌های دوره قاجاریه که در گنجینه موزه ملی نگهداری می‌شوند علاوه بر اطلاعاتی که درباره نظام پولی و ...