چهره روز

خدمات شایسته چهره هایی که برای جهان ماندگارند و توسعه،رفاه،پیشرفت و زندگی را به ارمغان می آورند

مریم میرزاخانی

نخبه آرام

«چیره‌دست در گستره‌ قابل توجهی از تکنیک‌ها و حوزه‌های متفاوت ریاضی.او تجسم ترکیبی کمیاب است از توانایی تکنیکی، بلندپروازی جسورانه،...

صفحه 1 از 2 1 2