دیگه چه خبر ؟

اخبار مهم و کاربردی با رویکرد رفع نیازهای افراد جامعه

سئوال

راز قدرت یهودیان چیست؟

تعداد ﯾﻬﻮﺩﯾﺎﻥ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺟﻬﺎﻥ: 14 میلیون ﻧﻔﺮ6 میلیون ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ6 میلیون ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﺁﺳﯿﺎ2 میلیون ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﺍﺭﻭﭘﺎﯾﮑﺼﺪ ﻫﺰﺍﺭ...

صفحه 1 از 195 1 2 195