برچسب: چک های دریافتی

چک‌های برگشتی زیاد شد

شیوع ویروس کرونا همچنان اقتصاد کشور را تحت الشعاع خود قرار داده و مشکلات زیادی را به وجود آورده است.

پیشنهاد بنکر