برچسب: نرخ تسعیر ارز

مسیر انحرافی پاسارگاد

نظام بانکی را ستون اصلی اقتصاد ایران می‌دانند؛ ستون لرزانی که اگرچه وظیفه تامین مالی شریان‌های حیاتی اقتصاد را برعهده ...

پیشنهاد بنکر