برچسب: بنگاه‌های تولیدی

ذی‌نفعان حمله به بانک‌ها

اگرچه مشکلات نظام بانکی در جای خود قابل‌نقد است، اما برخی از انتقادات و حملات به بانک‌ها به‌ویژه ازسوی برخی ...

پیشنهاد بنکر