برچسب: سیگنال قیمت

شوک برجام به قیمت دلار

در شرایط فعلی برخی از تحلیلگران فنی معتقدند که سیگنال افزایشی قیمت طلا و دلار ممکن است زمینه ساز صعود ...

پیشنهاد بنکر