برچسب: سیاستگذاران

ریشه‌یابی تورم ۹۹، علت کجاست؟

تورم در اقتصاد ایران به‌عنوان یک معضل ازجمله پدیده‌های اقتصادی است کـه سال‌های متمادی تمام زندگی عموم مردم و سیاست‌های ...

پیشنهاد بنکر