برچسب: دکتر مهدی شامی

بیومتریک در صنعت بانکداری

طی یک دهه گذشته، بیومتریک امیدوارکننده‌ترین و نیرومندترین جهتی بوده که احراز هویت کاربران به سمت آن حرکت کرده است.

پیشنهاد بنکر