برچسب: درگاه‌های الکترونیکی

جزییات ثبت چک در خودپردازها

سخنگوی اجرایی قانون جدید چک در خصوص دریافت خدمات سامانه صیاد از طریق خودپردازها گفت: از ابتدای سال جاری برگه‌های ...

پیشنهاد بنکر