برچسب: تکنولوژی

عبدالناصر همتی، رئیس کل پیشین بانک مرکزی

5 مانع رشد اقتصادی ایران

با مطالعه روند رشد و پیشرفت کشورهای مختلف جهان از جمله ایران می‌توان عوامل موفقیت یا شکست آنها را شناسایی ...

پیشنهاد بنکر