برچسب: اتاق اصناف تهران

ماجرای مالیات تراکنش‌های بانکی

وزارت اقتصاد طرحی را برای مالیات‌ستانی بیشتر پیشنهاد داده که به‌نظر می‌رسد راز اعتراض‌ها و مقاومت‌ها در همین پیشنهاد نهفته ...

پیشنهاد بنکر