• آخرین قیمت های بازار طلا و سکه ۲۹ دیماه

  آخرین قیمت های بازار طلا و سکه ۲۹ دیماه
  آخرین قیمت های بازار طلا و سکه بیست و نهم دیماه | هر گرم طلا ۲۴ عیار ۴۸۳ هزار تومان
  ۱۹ ساعت قبل
 • افزایش قیمت ۱۹ ارز در بازار بین بانکی

  افزایش قیمت ۱۹ ارز در بازار بین بانکی
  بانک مرکزی امروزشنبه ۲۹دی ماه ۱۳۹۷نرخ ۴۷ ارز مبادله ای را اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۱۹ارز افزایش و قیمت۱۸واحد پولی کاهش داشته است. در این میان نرخ ۱۰ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
 • نرخ پوندافزایش و نرخ یورو کاهش یافت

  نرخ پوندافزایش و نرخ یورو کاهش یافت
  بانک مرکزی امروزپنج شنبه ۲۷ دی ماه ۱۳۹۷نرخ ۴۷ ارز مبادله ای را اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۱۲ارز افزایش و قیمت۲۸واحد پولی کاهش داشته است. در این میان نرخ ۷ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۷/۱۰/۲۷
 • کاهش نرخ پوند و یورو در بازار بین بانکی

  کاهش نرخ پوند و یورو در بازار بین بانکی
  بانک مرکزی امروزچهار شنبه ۲۶ دی ماه ۱۳۹۷نرخ ۴۷ ارز مبادله ای را اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۱۷ارز افزایش و قیمت۲۴واحد پولی کاهش داشته است. در این میان نرخ ۶ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۷/۱۰/۲۶
 • افزایش قیمت ۲۵ ارز در بازار بین بانکی

  افزایش قیمت ۲۵ ارز در بازار بین بانکی
  بانک مرکزی امروزسه شنبه ۲۵ دی ماه ۱۳۹۷نرخ ۴۷ ارز مبادله ای را اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۲۵ارز افزایش و قیمت۱۲واحد پولی کاهش داشته است. در این میان نرخ ۱۰ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
 • نرخ ارز بین بانکی اعلام شد

  یورو و پوند افزایش یافت+جدول

  یورو و پوند افزایش یافت+جدول
  بانک مرکزی امروز دوشنبه ۲۴ دی ماه ۱۳۹۷نرخ ۴۷ ارز مبادله ای را اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۱۱ارز افزایش و قیمت۲۵واحد پولی کاهش داشته است. در این میان نرخ ۱۱ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۷/۱۰/۲۴
 • قیمت خودروهای وارداتی چه تغییری کرد؟

  قیمت خودروهای وارداتی چه تغییری کرد؟
  اعلام قیمتهای جدید دو خودروساز بزرگ کشور،تغییری در قیمت انواع خودرو خارجی نگذاشت.
  ۱۳۹۷/۱۰/۲۳
 • نرخ پوندافزایش و نرخ یورو کاهش یافت

  نرخ پوندافزایش و نرخ یورو کاهش یافت
  بانک مرکزی امروز شنبه ۲۲ دی ماه ۱۳۹۷نرخ ۴۷ ارز مبادله ای را اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۱۸ارز افزایش و قیمت۱۹واحد پولی کاهش داشته است. در این میان نرخ ۱۰ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۷/۱۰/۲۲
 • قیمت ۲۵ واحد پولی افزایش یافت

  نرخ امروز ارزهای دولتی+ جدول

  نرخ امروز ارزهای دولتی+ جدول
  بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را اعلام کردکه قیمت ۲۵ واحد پولی مانند یورو و پوند نسبت به روز گذشته افزایش و نرخ ۱۱ ارز کاهش و نرخ ۱۱ واحد پولی دیگر از جمله دلار نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۷/۱۰/۲۰
 • قیمت پوند کاهش و یورو افزایش یافت

  قیمت پوند کاهش و یورو افزایش یافت
  بانک مرکزی امروز چهارشنبه نوزدهم دی ماه ۱۳۹۷نرخ ۴۷ ارز مبادله ای را اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۱۹ارز افزایش و قیمت۱۵واحد پولی کاهش داشته است. در این میان نرخ ۱۳ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
 • قیمت رسمی یورو و پوند افزایش یافت

  قیمت رسمی یورو و پوند افزایش یافت
  بانک مرکزی امروز شنبه پانزدهم دی ماه ۱۳۹۷نرخ ۳۹ ارز مبادله ای را اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۲۵ ارز افزایش و قیمت۶واحد پولی کاهش داشته است. در این میان نرخ ۸ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
 • کاهش قیمت رسمی یورو و پوند بانکی

  کاهش قیمت رسمی یورو و پوند بانکی
  بانک مرکزی امروز پنج شنبه سیزدهم دی ماه ۱۳۹۷نرخ ۳۹ ارز مبادله ای را اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی۹ ارز افزایش و قیمت۲۰واحد پولی کاهش داشته است. در این میان نرخ ۱۰ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۷/۱۰/۱۳
 • قیمت یورو و پوندکاهشی شد/جدول

  قیمت یورو و پوندکاهشی شد/جدول
  بانک مرکزی امروز چهارشنبه دوازدهم دی ماه ۱۳۹۷نرخ ۳۹ ارز مبادله ای را اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی۹ ارز افزایش و قیمت۲۰واحد پولی کاهش داشته است. در این میان نرخ ۱۰ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۷/۱۰/۱۲
 • افزایش قیمت ۲۵ ارز در بازار بین بانکی

  افزایش قیمت ۲۵ ارز در بازار بین بانکی
  بانک مرکزی امروزسه شنبه یازدهم دی ماه ۱۳۹۷نرخ ۳۹ ارز مبادله ای را اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۲۵ارز افزایش و قیمت ۶واحد پولی کاهش داشته است. در این میان نرخ ۸ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۷/۱۰/۱۱
 • نرخ رسمی یورو و پوند کاهش یافت

  نرخ رسمی یورو و پوند کاهش یافت
  بانک مرکزی امروز دوشنبه دهم دی ماه ۱۳۹۷نرخ ۳۹ ارز مبادله ای را اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۱۲ارز افزایش و قیمت ۱۷واحد پولی کاهش داشته است. در این میان نرخ ۱۰ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۷/۱۰/۱۰
 • افزایش نرخ پوند و یورو در بازار بین بانکی

  افزایش نرخ پوند و یورو در بازار بین بانکی
  بانک مرکزی امروز شنبه هشتم دی ماه ۱۳۹۷نرخ ۳۹ ارز مبادله ای را اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۲۴ارز افزایش و قیمت ۹واحد پولی کاهش داشته است. در این میان نرخ ۶ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۷/۱۰/۸
 • نرخ ۲۳ ارز بین بانکی کاهش یافت

  نرخ ۲۳ ارز بین بانکی کاهش یافت
  بانک مرکزی امروز پنجشنبه ششم دی ماه ۱۳۹۷نرخ ۳۹ ارز مبادله ای را اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۱۰ارز افزایش و قیمت ۲۳واحد پولی کاهش داشته است. در این میان نرخ ۶ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۷/۱۰/۶
 • کاهش قیمت رسمی یورو و پوند بانکی

  کاهش قیمت رسمی یورو و پوند بانکی
  بانک مرکزی امروز چهارشنبه پنجم دی ماه ۱۳۹۷نرخ ۳۹ ارز مبادله ای را اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۱۳ارز افزایش و قیمت ۱۶واحد پولی کاهش داشته است. در این میان نرخ۱۰ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۷/۱۰/۵
 • خرید دلار و یورو توسط بانک سپه

  خرید دلار و یورو توسط بانک سپه
  به‌منظور همگامی با اهداف و سیاست‌های دولت و بانک مرکزی بانک سپه ارزهای دلار و یورو از مشتریان را با نرخ اعلامی بانک مرکزی می‌خرد.
  ۱۳۹۷/۱۰/۴
 • نرخ رسمی یورو و پوند افزایش یافت

  نرخ رسمی یورو و پوند افزایش یافت
  بانک مرکزی امروز سه شنبه چهارم دی ماه ۱۳۹۷نرخ ۳۹ ارز مبادله ای را اعلام کرد که براین اساس نرخ بانکی ۲۶ارز افزایش و قیمت ۷واحد پولی کاهش داشته است. در این میان نرخ۶ارز نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۷/۱۰/۴
آخرین اخبار

موافقان و مخالفان افزایش وام مسکن

تعیین تکلیف تسویه وام‌های تا ۴ میلیارد تومان

پاسخگویی تلفنی بانک رفاه به مشتریان

محصول بانک رفاه محصول برتر ایرانی شد

رشد ۱۳ درصدی طلا در سال۲۰۱۹

باجه بانک سینا در یاسوج به بهره برداری رسید

امکان افزایش وام مسکن زوجین

دلار در آخرین روز زمستان چقدر شد؟

تحلیل موسسه تی دی اس درباره قیمت طلا

پست‌بانک‌، بانک مردمی و خدمت‌رسان

ادامه واریز سود سهام عدالت

انتصاب در بانک ایران زمین

حکم قطعی پرونده ۵ صراف صادر شد

اعلام زمان مجمع صاحبان سهام بانک گردشگری

جدیدترین‌ پیش بینی ها از قیمت طلا

تهران؛ رکورددار دریافت بیمه بیکاری

ارسال لایحه CFT به مجمع تشخیص مصلحت نظام

بورس بهترین گزینه برای مدیریت نقدینگی

شمارش معکوس اتمام مهلت برای پیوستن به FATF

صورت‌های مالی بانک سینا شفاف شد

سود سپرده‌های بانکی از فردا ماه‌شمار می شود

سکه ۱۲۰ هزار تومان گران شد

۱۰ حقیقت جالب در مورد یورو

چرخش معاملات اوراق تسهیلات مسکن

سرنوشت صندوق یکم قابل پیش‌بینی بود

چهره‌نگاری نقدینگی ایرانی

اختلاف نظر کارشناسان در مورد قیمت طلا

اعلام برندگان قرعه کشی بانک کشاورزی

کاهش دریافت کپی مدارک در شعب بانک ملی

تبعات محدودیت بانکی اتباع خارجی