• افزایش ۷۱ درصدی معوقات بانک صنعت‌معدن

   افزایش ۷۱ درصدی معوقات بانک صنعت‌معدن
  بررسی‌های نشان می‌دهد مطالبات غیرجاری (شامل مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول) بانک دولتی صنعت و معدن با افزایش ۷۱ درصد از ۵/۱ هزار میلیارد تومان در سال ۹۶ به ۸/۸ هزار میلیارد تومان در سال ۹۷ رسیده است.
  ۱۳۹۸/۳/۳۱
 • افزایش نرخ رسمی یورو/ پوند کاهش یافت

  افزایش نرخ رسمی یورو/ پوند کاهش یافت
  بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را برای امروز سه شنبه ۳۱اردیبهشت ماه ۱۳۹۸اعلام کرد که طی آن نرخ ۲۰ ارز افزایش، قیمت ۱۳ارز کاهش یافت و نرخ۱۴ ارز از جمله دلار آمریکا نیز ثابت بود.
  ۱۳۹۸/۲/۳۱
 • افزایش نرخ رسمی پوند، یوروکاهش یافت

  افزایش نرخ رسمی پوند، یوروکاهش یافت
  بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را برای امروز دوشنبه ۳۰اردیبهشت ماه ۱۳۹۸اعلام کرد که طی آن نرخ ۲۳ ارز افزایش، قیمت ۱۲ارز کاهش یافت و نرخ۱۲ ارز از جمله دلار آمریکا نیز ثابت بود.
  ۱۳۹۸/۲/۳۰
 • تداوم ریزش نرخ پوند و یورو در بازار

  تداوم ریزش نرخ پوند و یورو در بازار
  بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را برای امروز شنبه ۲۷اردیبهشت ماه ۱۳۹۸اعلام کرد که طی آن نرخ ۵ ارز افزایش، قیمت ۲۹ارز کاهش یافت و نرخ۱۳ ارز از جمله دلار آمریکا نیز ثابت بود.
  ۱۳۹۸/۲/۲۸
 • نرخ رسمی ​​۲۲ ارز کاهش یافت

  نرخ رسمی ​​۲۲ ارز کاهش یافت
  بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را برای امروز پنجشنبه ۲۶اردیبهشت ماه ۱۳۹۸اعلام کرد که طی آن نرخ ۱۶ ارز افزایش، قیمت ۲۲ارز کاهش یافت و نرخ۹ ارز از جمله دلار آمریکا نیز ثابت بود.
  ۱۳۹۸/۲/۲۶
 • کاهش نرخ پوند و یورو در بازار بین بانکی

  کاهش نرخ پوند و یورو در بازار بین بانکی
  بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را برای امروز چهار شنبه ۲۵اردیبهشت ماه ۱۳۹۸اعلام کرد که طی آن نرخ ۱۵ ارز افزایش، قیمت ۲۰ارز کاهش یافت و نرخ ۱۲ ارز از جمله دلار آمریکا نیز ثابت بود.
  ۱۳۹۸/۲/۲۵
 • افزایش نرخ رسمی یورو/ پوند کاهش یافت

  افزایش نرخ رسمی یورو/ پوند کاهش یافت
  بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را برای امروز سه شنبه ۲۴اردیبهشت ماه ۱۳۹۸اعلام کرد که طی آن نرخ ۱۴ ارز افزایش، قیمت ۲۲ارز کاهش یافت و نرخ ۱۱ ارز از جمله دلار آمریکا نیز ثابت بود.
  ۱۳۹۸/۲/۲۴
 • نرخ رسمی ​​۲۵ ارز کاهش یافت

  نرخ رسمی ​​۲۵ ارز کاهش یافت
  بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را برای امروز دوشنبه ۲3اردیبهشت ماه ۱۳۹۸اعلام کرد که طی آن نرخ ۱۱ ارز افزایش، قیمت ۲۵ارز کاهش یافت و نرخ ۱۱ ارز از جمله دلار آمریکا نیز ثابت بود.
  ۱۳۹۸/۲/۲۳
 • کاهش قیمت پوندو افزایش نرخ یورو

  کاهش قیمت پوندو افزایش نرخ یورو
  بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را برای امروز شنبه ۲۱اردیبهشت ماه ۱۳۹۸اعلام کرد که طی آن نرخ ۲۵ ارز افزایش، قیمت ۱۱ ارز کاهش یافت و نرخ ۱۱ ارز از جمله دلار آمریکا نیز ثابت بود.
  ۱۳۹۸/۲/۲۱
 • نرخ رسمی ​​۲۲ ارز کاهش یافت

  نرخ رسمی ​​۲۲ ارز کاهش یافت
  بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را برای امروز پنجشنبه ۱۹اردیبهشت ماه ۱۳۹۸اعلام کرد که طی آن نرخ ۱۲ ارز افزایش، قیمت ۲۲ ارز کاهش یافت و نرخ ۱۳ ارز از جمله دلار آمریکا نیز ثابت بود.
  ۱۳۹۸/۲/۱۹
 • کاهش نرخ رسمی یورو و پوند/جدول

  کاهش نرخ رسمی یورو و پوند/جدول
  بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را برای امروز چهار شنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸اعلام کرد که طی آن نرخ ۱۳ ارز افزایش، قیمت ۲۴ ارز کاهش یافت و نرخ ۱۰ ارز از جمله دلار آمریکا نیز ثابت بود.
  ۱۳۹۸/۲/۱۸
 • نرخ امروز ارزهای دولتی+ جدول

  نرخ امروز ارزهای دولتی+ جدول
  بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را برای امروز سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸اعلام کرد که طی آن نرخ ۲۱ ارز افزایش، قیمت ۱۷ ارز کاهش یافت و نرخ ۹ ارز از جمله دلار آمریکا نیز ثابت بود.
  ۱۳۹۸/۲/۱۷
 • افزایش نرخ رسمی یورو/ پوند کاهش یافت

  افزایش نرخ رسمی یورو/ پوند کاهش یافت
  بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را برای امروز دوشنبه شانزدهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۸اعلام کرد که طی آن نرخ ۱۳ارز افزایش، قیمت ۲۲ارز کاهش یافت و نرخ ۱۲ ارز از جمله دلار آمریکا نیز ثابت بود.
  ۱۳۹۸/۲/۱۶
 • نرخ بانکی پوندگران و یورو ارزان شد

  نرخ بانکی پوندگران و یورو ارزان شد
  بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را برای امروز پنجشنبه چهاردهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۸اعلام کرد که طی آن نرخ ۱۹ارز افزایش، قیمت ۱۵ارز کاهش یافت و نرخ ۱۳ ارز از جمله دلار آمریکا نیز ثابت بود.
  ۱۳۹۸/۲/۱۴
 • نرخ رسمی ​​۲۳ ارز کاهش یافت

  نرخ رسمی ​​۲۳ ارز کاهش یافت
  بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را برای امروز پنجشنبه دوازدهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۸اعلام کرد که طی آن نرخ ۶ارز افزایش، قیمت ۲۳ارز کاهش یافت و نرخ ۱۸ ارز از جمله دلار آمریکا نیز ثابت بود.
  ۱۳۹۸/۲/۱۲
 • طی ۵سال

  رشد ۳۵۴درصدی قیمت سکه امامی

  رشد ۳۵۴درصدی قیمت سکه امامی
  سکه امامی از ۵سال گذشته تاکنون حدود ۴برابر معادل ۳۵۴درصد رشد قیمتی داشته است.
  ۱۳۹۸/۲/۱۱
 • افزایش نرخ پوند و یورو در بازار بین بانکی

  افزایش نرخ پوند و یورو در بازار بین بانکی
  بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را برای امروز چهار شنبه یازدهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۸اعلام کرد که طی آن نرخ ۱۹ارز افزایش، قیمت ۱۸ارز کاهش یافت و نرخ ۱۰ ارز از جمله دلار آمریکا نیز ثابت بود.
  ۱۳۹۸/۲/۱۱
 • نرخ امروز ارزهای دولتی اعلام شد

  نرخ امروز ارزهای دولتی اعلام شد
  بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را برای امروز سه شنبه دهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۸اعلام کرد که طی آن نرخ ۱۶ارز افزایش، قیمت ۱۷ارز کاهش یافت و نرخ ۱۴ ارز از جمله دلار آمریکا نیز ثابت بود.
  ۱۳۹۸/۲/۱۰
 • نرخ بانکی پوندگران و یورو ارزان شد

  نرخ بانکی پوندگران و یورو ارزان شد
  بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را برای امروز دوشنبه نهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۸اعلام کرد که طی آن نرخ ۲۵ارز افزایش، قیمت ۱۱ارز کاهش یافت و نرخ ۱۱ ارز از جمله دلار آمریکا نیز ثابت بود.
  ۱۳۹۸/۲/۹
 • افزایش نرخ پوند و یورو در بازار بین بانکی

  افزایش نرخ پوند و یورو در بازار بین بانکی
  بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را برای امروز شنبه هفتم اردیبهشت ماه ۱۳۹۸اعلام کرد که طی آن نرخ ۱۸ارز افزایش، قیمت ۱۸ارز کاهش یافت و نرخ ۱۱ ارز از جمله دلار آمریکا نیز ثابت بود.
  ۱۳۹۸/۲/۷
آخرین اخبار

بدهکار بانکی برای مدیران اسلحه کشید!

ریخته‌گران چگونه به بانک سرمایه نفوذ کرد

موسسه های مالی غیرمجاز چقدر خسارت زدند

آب کردن طلا برای جذب اسکناس...

آخرین خبرها از مسکن اقساطی کارمندان

بانک‌ها را تحت فشار نگذارید

فوری: وام‌ آبکی هم رسید!

قسط ۲.۹ میلیون تومانی نیروهای مسلح!

عملکرد ضعیف خسرو فرحی در پست بانک!

بیت‌کوین دهمین ارز پرارزش جهان شد

اونس جهانی به ۱۴۰۶ دلار رسید

با تسهیلات مسکن بانک ملی خانه بخرید

۶ نکته سرنوشت ساز در ادغام بانک ها

عاقبت دلار ۴۲۰۰ تومانی ؟

دسته‌بندی وضعیت معامله‌گران ارزی

دو تاکتیک بازارساز در ۴۰ روز اخیر

رنج شدن دلار، معامله‌گران را عقب برد

۴ میلیارد دلار بدون برگشت

آخرین پیش‌ بینی‌ ها از قیمت بیت‌ کوین

بفرمایید وام بانکی اگر جرات دارید!

خریداران سکه شکایت کردند

بانک رفاه ۶۴.۰۰۰ فقره وام ازدواج داد

همکاری بانک رفاه و بیمارستان خاتم الانبیاء

تحلیل روند قیمت ها در بازار طلا و سکه

دفاع تمام‌قد بانک مرکزی از سامانه نیما

تسهیلات بانک سینا برای بانوان شاغل

بانک پارسیان پشتوانه‌ پتروشیمی است

آموزش صرافان در بانک مرکزی آغاز شد

افزایش انرژی خورشیدی تولیدی در بانک ملی

وام بانک اقتصادنوین به دارندگان (POS)